Kahire Konferansı5. Kahire Konferansı bir çok fırsatın yanı sıra çok sayıda tehlikenin de mevcut olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Siyonist askeri aygıtının ABD ve Avrupa’nın yardımı ile Lübnan’a açtığı savaş Hizbullah’ın sergilediği kahramanca direniş sayesinde Siyonistler için tarihte eşi benzeri olmayan bir yenilgi ile sonuçlandı. Ne var ki çatışma henüz bitmedi. Siyonistler ve ABD yönetiminin – yerel ajanlarının da yardımıyla – Lübnan Direnişini abluka altına almaları, uçak ve tanklarıyla başarısız kaldıktan sonra mezhepçilik silahına sarılmaları ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz anlamına geldiği gibi mezhepçiliğe karşı bilinçli bir mücadele vermemizi, büyük bir direniş sergilememizi gerekli kılıyor. KAHİRE KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ, (TAM METİN)

Reklam

ABD ve Siyonist İşgale Karşı Uluslararası Kampanya’nın Mısır grubu 5. Kahire Konferansı ve 3. Kahire Sosyal Forumu’nun örgütlenmesini gerçekleştiriyor. 29 Mart-1 Nisan 2007 tarihlerinde yapılacak olan Konferans ve Sosyal Forum’un örgütlenmesinde emperyalizme, Siyonizme ve tiranlığa karşı olan El Karama Partisi, Müslüman Kardeşler, Mısır Komünist Partisi, Wasat Partisi, İşçi Partisi ve Devrimci Sosyalist Örgütü’nün temsilcileri bulunuyor. Konferans çağrı metni, Programı ve gerekli bilgiler… Devamı


12 Temmuz 2006’da İsrail’in Lübnan halkına yönelik saldırganlığına karşı Lübnan direnişi ile elde edilen tarihsel başarının, kapsamlı bir Arap kurtuluş mücadelesini yeniden canlandırmada bir kaldıraca dönüştürülmesi, bu başarının Siyonist ve Emperyalist projeye karşı yöneltilmesi ve Lübnan’daki, Filistin ve Irak’taki ulusal direnişlere ek olarak Arapların direnişiyle “halkların direnme hakkı” çerçevesinde küresel bir dayanışma örülmesi için 16-19 Kasım 2006’da Beyrut’ta “Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Konferans” Hizbullah, Lübnan Komünist Partisi, Halk Hareketi, Ulusal Birlik Platformu ve al-Leega çağrısı ile toplandı. Konferansa dünyanın her tarafından halkların özgürlük ve gelişme hakkını destekleyen onlarca siyasi, sendikal, STK, savaş, emperyalizm ve küreselleşme karşıtı hareketi temsilen 400 kişi katıldı. Yazının devamını oku »

hAYDİ beyrutaUluslararası Beyrut Konferansı bütün dünyadan siyasi parti, sendika, hareket ve dernek temcileriyle, çeşitli siyasi, entelektüel ve kültürel kişilikleri İsrail saldırılarına karşı Lübnan halkının direnişini selamlamak amacıyla bir araya getiriyor. Amaç, Lübnan’a ve bölgeye yapılacak yeni bir saldırıya karşı hazırlanmak ve evrensel bir tehdit oluşturan küresel ve sürekli savaş politikalarına karşı çıkan güçlerin eylemlerini koordine etmek.İnisiyatif Temmuz/Ağustos 2006’daki İsrail’in Lübnan saldırısı sırasında yoğun bombalamalara karşın oraya giden dayanışma delegeleri sayesinde ortaya çıktı. Bu inisiyatif hem Arap dünyasında hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü; inisiyatif, savaş mantığına ve sömürgeci hegemonyaya karşı çıkan güçlerin bir araya gelme, mücadele etme ve koordinasyon gibi ihtiyaçlarına karşılık geliyor.

Lübnan Komünist Partisi, Hizbullah, Ulusal Birlik Platformu, Halk Hareketi ve Samidun (sivil toplum örgütleri ağı) Lübnan’dan çağrıda bulunanlar arasında.

Yazının devamını oku »

Halkların Ortadoğu Projesi

BOP ve HOP Nedir?

Büyük Ortadoğu Projesi, bölge halklarının refah, barış ve demokrasi umudu çerçevesinde değil, emperyalizmin ekonomik ve siyasi hegemonyasını sağlama hedefiyle bölgeyi tümüyle yeniden yapılandırma ve Yeni Dünya Düzeni içine çekme girişimi olarak ”Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi”nin bir uzantısıdır.

Halkların Ortadoğu Projesi, bölge halklarının refah, barış ve demokrasiden yana kendi ekonomik ve siyasi kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde, BOP’u ve Türkiye egemenlerinin işbirlikçiliğini durdurma hedefini taşıyan, anti-emperyalist bir mücadele ve dayanışma zeminidir. Yazının devamını oku »

HOP Dedik!

Mart 1, 2006

Mihri BelliAmerika’nın BOP’u var. Bizim yani Türkiye yurtseverlerinin kendi vatanlarının bulunduğu bölgeye ilişkin politikada hedeflerini belirleyen, bu hedeflere yönelindiğinde izlenecek yolu aydınlatan bir projeleri yok. Besbelli bizim Projemiz bu bölgede; yaşayan halkların barış içinde olmalarını ve mutluluklarını amaçlayan Halkların Ortadoğu Projesi (HOP) olacaktır.

Sözüm, siyasi görüşü ne olursa olsun, laik dindar bütün Türkiye yurtseverlerinedir. Gelin omuz omuza verelim, bir diyalog başlatalım. Ve kendi Büyük Orta-Doğu Projemizin, Halkların; Ortadoğu Projesi üzerine bir konsensüse varalım. Anadolumuzu bir demokrasi kalesi olarak bütün bölge halkları için bir cazibe merkezi durumuna yükseltelim. Ve bütün engelleri aşarak o projeyi gerçekleştirelim. Yüce hedeflere yönelelim. Türkiye’ye layık olan budur. İMF’nin kredilerine tamah ederek Amerikan tezgahı BOP’un jandarmalığına soyunmak değil. >> MİHRİ BELLİ’NİN ÇAĞRISI Yazının devamını oku »